CẦU CONTAINER 13 TẤN

Xem chi tiết

Việc đóng hàng và xuất hàng lên xuống trong container muốn nhanh nhất có thể phải dùng đến thiết bị công nghiệp và thiết bị công nghiệp đó chính là cầu container 13 tấn hoặc cầu xe nâng.