CẦU CONTAINER 6M

Xem chi tiết

Cầu container 6m ✅ hay còn gọi là ✅ cầu lên container 6m loại nhỏ được sử dụng trong trường hợp ✅ nhà kho của bạn đã có 1 chiếu nghỉ bằng sàn bê tông ✅  hay chiều cao xưỡng cao hơn mặt sàn container ra vào lấy hàng.