CẦU XE NÂNG 10 TẤN

Xem chi tiết

Cầu xe nâng 10 tấn tạo một độ dốc nghiên không quá 15 độ so với mặt nền nhà kho, giúp xe nâng chảy lên để vào thùng container lấy hàng hóa.