CẦU XE NÂNG 9 TẤN

Xem chi tiết

Cầu xe nâng 9 tấn tạo một độ dốc nghiên không quá 15 độ so với mặt nền nhà kho, giúp xe nâng chảy lên để vào thùng container lấy hàng hóa.