CẦU XE NÂNG LÊN CONTAINER

Xem chi tiết

Cầu xe nâng lên container là thiết bị được nối vào sàn container khi container còn nằm trên romooc giúp xe nâng vào container đóng rút hàng một cách dễ dàng là giải pháp rứt ngắn thời gian đóng rút hàng từ container.

Tell: 0933.616.347 Mr. Diệu