CẦU XE NÂNG LOẠI NHỎ

Xem chi tiết

MINI RAMP 1 loại cầu xe nâng loại nhỏ dùng để nối liền mặt đất hoặc sàn kho với sàn phương tiện vận chuyển nhằm giúp xe nâng vào trong container rút hàng đây sẽ là giải pháp tiết kiệm hàng đầu của bạn.