CẦU XE NÂNG RỘNG 2 MÉT 50

Xem chi tiết

Cầu xe nâng rộng 2 mét 50 là một thiết bị giúp xe nâng chạy lên xe romooc đóng rút hàng giúp quá trình lấy hàng được thực hiện nhanh đỡ tốn nhiều chi phí khi sử dụng công nhân.