CHỐNG LẬT ROMOOC PL01

Xem chi tiết

Chống lật romooc pl01 là thiết bị được đặt ở phía sau hoặc phía trước romooc, giúp container không bị lật trong quá trình đóng rút hàng từ container.