CHỐNG LẬT ROMOOC PL05

Xem chi tiết

Bàn chân chống hay còn gọi là chống lật romooc Pl05 là sản phẩm được sử dụng chống hoặc đỡ thùng container  trong trường hợp đầu kéo chạy ra khỏi thùng container