MÓC CẨU CHỮ C

    Xem chi tiết

    Móc cẩu chữ c là loại móc cẩu đặc biệt dùng để nâng hạ các loại tôn cuộn có tải trọng và kích thước lớn. 

    Danh mục: