SÀN CONTAINER 10 TẤN

Xem chi tiết

Sàn container 10 tấn giúp lấy hàng trên thùng container Với nhiều block lấy hàng có thể lấy hàng cùng lúc 5 container giúp sàn lấy hàng một cách nhanh hơn.