THANG NÂNG HÀNG 1200KG

Xem chi tiết

Thang nâng hàng 1200kg là loại thanh điện thủy lực, sử dụng sức nâng của ty ben thủy lực để di chuyển thay đổi giữa các tầng.