THANG TỜI NÂNG HÀNG

Tên sản phẩm:THANG TỜI NÂNG HÀNG 
Tải trọng:Theo yêu cầu
Cơ chế nâng:Thủy lực
Kích thước chuẩn:3000mm*2500mm
(hoặc làm theo yêu cầu sử dụng của đối tác)
Bảo hành:2 Năm